Cluster 1

Cluster 1Cluster 2Cluster 3Clustervisie

Accent:
Vrije tijd – Wonen

Ontwikkelingsperspectief:
dagbesteding in een beschermde, vertrouwde omgeving met een aanbod van gekende activiteiten waarbij beperkte overgangen gemaakt worden.

Clusterwerking:
persoonlijke, huishoudelijke, maatschappelijke zelfredzaamheid
vrije tijd leren invullen, open staan voor, genieten van