Cluster 2

Cluster 1Cluster 2Cluster 3Clustervisie

Accent:
Wonen – werken

Ontwikkelingsperspectief:
dagbesteding in een vertrouwde omgeving met een aanbod van ateliers binnen- of buitenshuis

 

 

 

 

 

Clusterwerking:
sociaal aanvaardbaar gedrag binnen woon- en leefsituatie, taken uitvoeren i.f.v persoonlijke zelfredzaamheid
binnen gekende omgeving en met controle werktaken uitvoeren