Cluster 3

Cluster 1Cluster 2Cluster 3Clustervisie

Accent:
Werken

Ontwikkelingsperspectief:
Tewerkstelling binnen een beschermde omgeving waarvoor werkvaardigheden en attitudes vereist zijn. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen onbezoldigd (OV1) en bezoldigd (OV2) werk.

 

 

 

 

Clusterwerking:
Sociale vorming die leidt tot integratie in een beschermd leef- en werkmilieu, mogelijke arbeidsdeelname in een omgeving met ondersteuning.