Cluster 3

ClustervisieCluster 1Cluster 2Cluster 3 

 

Accent:
Werken

Ontwikkelingsperspectief:
Tewerkstelling binnen een beschermde omgeving waarvoor werkvaardigheden en attitudes vereist zijn. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen onbezoldigd (OV1) en bezoldigd (OV2) werk.

Clusterwerking:
Sociale vorming die leidt tot integratie in een beschermd leef- en werkmilieu, mogelijke arbeidsdeelname in een omgeving met ondersteuning.